Keenan

Producent zaawansowanych wozów paszowych.

Najbardziej zaawansowany wóz paszowy, który podczas precyzyjnej obróbki produkuje fizyczną mieszankę paszową.

Wozy paszowe Mech-fiber®

Zasadniczym elementem tej nowatorskiej technologii jest chroniona patentem unikatowa metoda precyzyjnej obróbki pasz Keenan Mech-fiber®. Wozy paszowe Mech-fiber®, w oparciu o powszechnie znaną niezawodność firmy Keenan, łączą w sobie prostotę obsługi z wysoce zaawansowaną technicznie konstrukcją.

W wozie paszowym Mech-fiber® na każdym etapie procesu produkcji zachodzi cały szereg operacji, których celem jest przygotowanie optymalnej dawki pokarmowej Mech-fiber®.

Przede wszystkim materiał paszowy poddawany jest obróbce przy pomocy specjalnie zaprojektowanych elementów, m.in. profilu komory mieszania, ostrzy ze stali węglowej oraz łopaty o blankowanych zakończeniach, co pozwala uzyskać właściwą podstawę dawki pokarmowej w postaci włókien o odpowiednich cechach.

Charakterystyczny dla Keenan energooszczędny system mieszania, dzięki „lekkiemu” układowi mieszadeł w delikatny sposób łączy wszystkie składniki. Zachowują one swoje pierwotne właściwości tworząc doskonałą, jednorodną i lekką mieszankę paszową Mech-fiber®.

Ponadto nowa technologia rozdrabniania bel znacznie skraca czas przerobu całych bel - nawet tych najtwardszych.

Kolejną nowatorską technologią opracowaną przez Keenan jest pierwszy w świecie, rewolucyjny i chroniony patentem system o nazwie PACE, co w tłumaczeniu z języka ang. oznacza Zwiększoną Efektywność i Usprawnioną Kontrolę. Jest to system zarządzania i kontroli precyzyjnego procesu produkcji mieszanki Mech-fiber®.

Żywienie metodą Mech-fiber®

Konwencjonalne dawki paszy produkowane w oparciu o zielonki i kiszonki oraz dawki mieszanki pełnoporcjowej (ang. Total Mixed Ration – TMR) mogą działać na niekorzyść żwacza poprzez produkcję zwartych warstw włókien, które powodują niedrożność żwacza oraz spowalniają ważne procesy przeżuwania, łączenia treści i produkcji śliny.

Przepustowość jest spowolniona, krowy mają trudności z trawieniem dawki, a niektóre ze składników odżywczych przechodzą przez żwacz nie w pełni wykorzystane.

Przeciwieństwem jest sytuacja, w której żwacz zawiera nadmierne ilości drobnych cząstek paszy i krótkich włókien, gdzie aktywność enzymów i mikroflory powoduje chroniczną kwasicę i problemy zdrowotne. Włókna są niedostatecznie trawione, a drobniejsze z nich ulegają przedwczesnemu wydaleniu. Rumen Ponadto te drobne włókna gromadzą się na dnie żwacza, gdzie uwalniają kwasy powodujące chroniczne zapalenie ściany żwacza.

Mech-fiber® to chroniona patentem wyjątkowa struktura dawki, która znajdując się wewnątrz żwacza powoduje luźne rozmieszczenie paszy i swoistych włókien w jego płynie. Ta jednolita mieszanka pozwala na optymalną pracę enzymów i mikroflory, które działając na paszę w sposób szybki i dokładny powodują uwolnienie składników odżywczych potrzebnych do produkcji mleka i mięsa. Ponadto cząsteczki o wysokiej zawartości energetycznej magazynowane są bezpiecznie w masie pokarmowej Mech-fiber®, gdzie są w pełni trawione, dzięki czemu nie dochodzi do wytwarzania kwasów powodujących przewlekłe problemy ze zdrowiem i płodnością krów. Dokładniejsze trawienie mieszanki paszowej obniża także produkcję metanu.

Zobacz jak to działa tutaj: keenan technology

Więcej na: http://www.keenansystem.fi/keenansystem.pl/feeders.html